IFMR Norden

IFMR Norden är en klubb för Dig som kör motorcykel, bor i Norden och är medlem i Rotary.

I Chapter Norden är vi nästan 200 medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Alla har ett gemensamt intresse – att köra eller åka motorcykel. Det vi gör är mycket enkelt. Vi träffas, åker motorcykel, umgås och har kul tillsammans!

IFMR Norden

 

IFMR Norden är en klubb för Dig som kör motorcykel, bor i Norden och är medlem i Rotary.

I Chapter Norden är vi nästan 200 medlemmar från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Alla har ett gemensamt intresse – att köra eller åka motorcykel. Det vi gör är mycket enkelt. Vi träffas, åker motorcykel, umgås och har kul tillsammans!

Styrelsen

2019-2020

Hans Fog
President

Finn Kjær Hansen
Vice President

Dagfinn Christensen
Sekreterare

Lars Jakobsen
Kassör

Þóra Þórarinsdóttir
Klubbmästare Island

Jan B Pedersen
Klubbmästare Danmark

Per Eirik Silsand
Klubbmästare Norge

Jaakko Ingren
Klubbmästare Finland

Leif Hemmingsson Klubbmästare Sverige

Vår styrelse väljs i samband med Vårmötet och tillträder den 1 januari påföljande år. 

Mellan medlemsmötena (vår- och höstmötena) leds klubben av styrelsen. Det är presidenten som vid behov kallar till styrelsemöte. Dessa  sker ofta via mejl eller telefonkontakt på grund av avstånden.

Klubbens fullständiga stadgar kan du ladda ner här.

Kontakt

Klicka på knappen nedan om du vill kontakta styrelsen eller någon annan medlem i klubben.

Vår historia

Allt började 1989 då Jan E Johnsson upptäckte att det inte fanns något fellowship för motorcykelintresserade rotarianer. Han kontaktar RI och fick okey att starta International Fellowship of Motorcycling Rotarians Chapter Northern Europe.
1992 hölls ett konstituerande sammanträde i Perstorp med Jan E Johnsson, Jørgen Otzen närvarande samt med telefonkontakt med Anders Edberg och Allan Segerberg. Det första ”riksmötet” hölls i Örebro den 25 september 1993 med endast sju deltagare.
Idag är vi närmare 200 medlemmar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, men vi har plats för fler.
Bli medlem i vår gemenskap idag!

Vem var först?

Enligt IFMRs internationella hemsida startades IFMR av Rotary-klubben i Loxton, District 9520 i South Australia. Klubbmedlemmarna David Ingerson och Tony Moyle var inledande ordförande och sekreterare. Detta hävdar Jan E Johnsson är felaktigt och hänvisar till korrespondensen med Diann Porter.

Citat: ”I Loxton i Australien fanns en lokal Rotary-klubb, som idkade lokal samvaro inom ”motorcykelram”. Den hade dock inte någon world wide aktivitet eller kontakt.”

Ett internationellt nätverk

Oavsett vem eller var IFMR startade finns International Fellowship of Motorcycling Rotarians idag över hela världen, på alla kontinenter. Du kan träffa IFMR:are från Nord- och Sydamerika, Autralien, Japan, Sydafrika och de flesta andra länder – och du kan delta i allas aktiviteter. Tänk vilket enormt kontaktnät du får med IFMR!

Länkar till andra IFMR-fellowship

ifmr.org

Detta är IFMRs centrala hemsida där du kan finna information om och kontakter till alla chapters i världen. 

Direktlänkar till några IFMR fellowship

IFMR Österrike/Tyskland/Schweiz –  ifmr-ags.org/

IFMR Australien –  ifmraustralia.org

IFMR Belgien –  http://www.ifmr.org/belgium/

IFMR Nederländerna – http://www.ifmr-nl.nl/

IFMR Nordameika – https://www.ifmr-na.org/